Inherits Functor< double >.

Public Member Functions

 error_functor (SaturationCalculator &SatCalc)
 
int operator() (const Eigen::VectorXd &x, Eigen::VectorXd &fvec) const
 
- Public Member Functions inherited from Functor< double >
 Functor ()
 
 Functor (int inputs, int values)
 
int inputs () const
 
int values () const
 

Protected Attributes

SEScalarMassPerVolume concentration
 
SEScalarPressure partialPressure
 
SaturationCalculatorm_SatCalc
 

Additional Inherited Members

- Public Types inherited from Functor< double >
enum  
 
typedef double Scalar
 
typedef Eigen::Matrix< Scalar, InputsAtCompileTime, 1 > InputType
 
typedef Eigen::Matrix< Scalar, ValuesAtCompileTime, 1 > ValueType
 
typedef Eigen::Matrix< Scalar, ValuesAtCompileTime, InputsAtCompileTimeJacobianType
 
- Public Attributes inherited from Functor< double >
int m_inputs
 
int m_values
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ error_functor()

error_functor::error_functor ( SaturationCalculator SatCalc)
inline

Member Function Documentation

◆ operator()()

int error_functor::operator() ( const Eigen::VectorXd &  x,
Eigen::VectorXd &  fvec 
) const
inline

Member Data Documentation

◆ concentration

SEScalarMassPerVolume error_functor::concentration
mutableprotected

◆ m_SatCalc

SaturationCalculator& error_functor::m_SatCalc
protected

◆ partialPressure

SEScalarPressure error_functor::partialPressure
mutableprotected